Kaisen din Iga

Kaisen era copil când tatăl său a pierit pe câmpul de luptă. Amakasu fusese executat pe motiv de trădare, însă nimeni nu putuse dovedi că acest lucru era adevărat. Fusese singurul care scăpase dintr-o ambuscadă organizată de oamenii seniorului Sakuma, și în fața seniorului său trebuise să-și facă seppuku. Totuși nu a murit în dezonoare și deși secundantul îi retezase capul cu sabia, era considerat soldat căzut pe câmpul de luptă și nu trădător ucis.

Pentru Kaisen însă, viața devenise complicată odată cu trecerea anilor. Și-ar fi dorit din toată inima să devină samurai, însă toți seniorii îl refuzau când aflau fiul cui este replicând :

  • Aaa! Fiul lui Amakasu, lașul care a fugit de pe câmpul de luptă trădân­du-și partenerii. Regret, dar nu am nevoie de fiul lui Amakasu în preajma mea.

Încet, încet, disperarea lui a căpătat forme noi, transformân­du-se în ură față de tatăl său și mai apoi față de toți oamenii. Din­tr-un tânăr echilibrat, cu trăsături elegante, curat îmbrăcat, a devenit o fiară ucigașă, ce aproape își pierduse aspectul uman. Se ascundea în pădurile ținutului Kai, stăpânite de familia Takeda, și sfâșia tot ce prindea în calea sa.

Apăruseră chiar legende prin partea locului care afirmau că un kami răzbunător se ascunde în inima pădurii și îi pedepsește pe toți cei ce au curajul să se afunde în întunecimile codrului. Oamenii ofereau daruri acestui zeu sălbatic pe altarele lor, dar părea că nimic nu îmblânzește furia sa.

Localnicii au hotărât atunci că ar trebui să-i fie trimis un mesager ființei din pădure. Dar nimeni nu avea curajul să plece. Au hotărât sătenii, chibzuind, că cel mai ușor ar fi fost să angajeze un mesager. Un grup dintre ei a plecat pe muntele Iga unde își avea locuința o familie celebră de ninja – clanul Asai.

– Am să vă îmblânzesc această fiară, căci nu este kami, însă vreau să o primesc drept recompensă.

Sătenii eau teribil de încântați. Nu trebuiau să mai plătească nimic și scăpau și de vietate.

Asai a cercetat la început pădurea și a observat traseele pe unde Kaisen se deplasa. Apoi, a întins capcane care doar îl imobilizau și a așteptat.

În cea de-a cincea zi l-a prins.

ninjaKaisen, în încercarea de a scăpa, își sfâșiase carnea de la o mână până la os, iar sângerare abundentă îi provocase o stare de leșin. Asai i-a oblojit rănile, l-a legat la loc și a pornit spre munte cărându-l pe spinarea unei vaci.

…Au trecut anii, și Kaisen a devenit unul din fiii clanului Asai. Și nu unul oarecare, ci unul dintre cei mai buni. Dinamismul, forța și îndemânarea l-au ajutat să își însușească tehnica Asai Ryu până în cele mai mici amănunte. După ani de servicii aduse clanului, bătrânul care îl capturase și îl readusese în mijlocul oamenilor l-a chemat la sine.

Kaisen, i-a spus el, știu că nedreptatea făcută tatălui tău te-a însingurat și te-a adus în pragul nebuniei. Tatăl tău nu a fost un laș ci un războinic curajos care și-a dat viața pentru seniorul său. Dar iată care este adevărul: ambuscada în care au murit camarazii lui Amakasu nu era organizată de Sakuma ci de fratele seniorului tatălui tău. Întâmplarea a făcut ca Amakasu să fie rămas în urmă când s-a produs atacul. A sosit când ucigașii plecau, însă a reușit să recunoască pe unul din oamenii seniorului trădător. S-a întors și în taină a povestit seniorului său tot ce văzuse, dar acesta nu l-a crezut, așa că Amakasu și-a făcut seppuku pentru a dovedi că are dreptate și a-și apăra stăpânul.

Peste câțiva ani s-a dovedit că tatăl tău avusese dreptate. Takei, fratele mai mic, a devenit noul se­nior, întrucât fratele său fusese ucis de un ninja din Koga în timp ce se plimba în castel. Tot Takei este și cel care a ordonat îndepărtarea ta. Nimeni nu avea voie să îl angajeze pe fiul trădătorului Amakasu. Peste câteva luni, trupul unui ninja a fost găsit la poalele munților Koga, fiind decapitat.

Acel ninja era fratele mamei mele și fusese plătit de Takei pentru a-l ucide pe fratele său. Ca răsplată însă, îl ucisese.

Kaisen a ascultat tăcut, a înclinat din cap și a plecat.

…Cu timpul însă, din ținutul Kai au început să sosească tot felul de informații ciudate. Se părea cu un alt kami războinic stăpânea pădurile din Kai.

Dar mai ciudată decât toate era moartea seniorului Takei. De fapt se poate spune că moartea pentru senior nu a fost o pedeapsă, ci mai degrabă o eliberare.

Totul a debutat la câteva luni după ce Kaisen a plecat de pe muntele Iga.

Taikei obișnuia să se antreneze în trasul la țintă cu arcul. Era una din marile lui plăceri căreia i se abandona în fiecare zi. Dar în una din zile, coarda arcului s-a rupt și ochiul drept i-a fost zdrobit de săgeata scăpată de sub control. Plecând la templu să se roage, nu mult a lipsit să fie strivit de statuia lui Buddha, imensă și aparent de neclintit, care totuși a pornit să se rostogolească spre el. Nu după mult timp, în apa în care urma să se spele el s-a spălat unul din băieții săi și pielea de pe întregul corp a început să-i sângereze abundent, aparent inexplicabil, acesta murind în câtegva zile în chinuri cumplite.

Un sentiment de frică pusese stăpânire pe Takei. Nu mai mânca aproape nimic, făcea baie doar după ce în apă înota preț de câteva ore un păstrăv fiind scos nevătămat din apă, și în permanență avea câțiva războinici în jurul său. Părea că acum era de neatins, deși nu înțelegea cine dorea să-l omoare.

Și cu toate acestea, în una din zile, în timp ce ieșea din castel, calul său a fost brusc cuprins de furie și s-a făcut nevăzut, neputând fi urmărit de ceilalți. Taikei a fost găsit peste trei zile în pădurea din Kai mort, lovit probabil la cap de ramurile capacilor pe sub care calul se strecurase. Ciudat era însă că degetul mic de la mâna seniorului lipsea – probabil în timp ce se ferea de crengi îi fusese smuls.

În același timp, pe muntele Iga un mesager îi aducea profesorului Asai un mesaj. Desfășurând sulul de hârtie, la picioare îi căzu un deget de om. Pe hârtie era scris:

„Pentru liniștea umbrei de la poalele muntelui Koga și în memoria războinicului Amakasu!”

                                                                                                                             „Kaisen

Peste un an însă, Kaisen a fost prins și omorât de oamenii noului senior.

Răzbunarea nu este decât un drum fără întoarcere.

Sabia cu lama strâmbă

Katsuie, unul din cei mai talentați luptători ai clanului Mori a avut un singurul copil, un băiat pe nume Genba, copil ce a văzut lumina zilei când cariera tatălui său se apropia de sfârșit.

Deși înaintat în vârstă, spiritul bătrânului era ca muntele. Falnic și iute la mânie.

Astfel că într-o zi a provocat la duel un samurai tânăr și la apogeul forței, pe care datorită meșteșugului său, totuși l-a învins, acesta murind din cauza rănilor.

Cum familia samuraiului ucis, Ichi, era foarte influentă în zonă, bogăția fiind pe măsura puterii sale militare, bătrânul samurai și-a părăsit familia, îndreptându-se spre ținuturile clanului vecin, unde spera să găsească adăpost.

Pe drum în timp ce se apropia de hotar, în față i-au apărut zece samurai ai familiei celui ucis. Nici în anii în care puterile îi erau duble nu ar fi putut face față aceste forțe nimicitoare, cu toată experiența acumulată.

samuraiȘtia că va pieri, că acestea erau ultimele raze de soare ce îi vor mai mângia ploapele, că acestea îi erau ultimele gânduri și îl durea că în loc să se gândească la fiul său, gândurile îi vor fi îndreptate către inamic.

Nu avea de ales decât o tactică. Trebuia să lovească în cel mai puternic. Dacă reușea să îl doboare, avea o șansă cu ceilalți, dacă nu, va pieri glorios, luptând cu cel mai brav adversar.

Fratele lui Ichi era un samurai nu foarte înalt însă deosebit de solid, cu o față colțuroasă, ce în loc de brațe părea să aibă trunchiuri de stejar.

Acesta era adversarul asupra căruia se concentra Katsuie. Aproape că ceilalți nu mai existau. Erau doar niște umbre, niște pete mișcătoare, pe care în mare măsură le ignora.

Samuraiul cel puternic atacă cu o lovitură largă. Katsuie execută sabaki, după care sabia sa fulgeră retezând capul aplecat din dezechilibrare. În același timp simți arsura unei lame despicându-i coapsa. înainte de a se prăbuși în genunchi, apucă să spintece abdomenul celui ce îl lovise.

Lupta a durat preț de aproape un ceas. Forțele lui Katsuie slăbeau pe măsură ce sângele se scurgea din el. Zeci de răni îi brăzdau trupul, dar rana cea mai puternică se afla în suflet. Știa că nici fiul său nu va avea o soară prea bună, după ce el va cădea.

Atunci, făcu un gest care cu câtva timp în urmă i s-ar fi părut imposibil. Luă propria sabie și strângând-o în mâini cu o forță de ciclop, în timă ce sângele îi șiroia pe brațe, o îndoi și strigă către cei trei adversari care mai rămăseseră în picioare:

– Eu, Katsuie, recunosc că această sabie a lovit strâmb în disputa cu seniorul Ichi, și ca dovadă o trimit tatălui său, pe care îl rog să aibă grijă de fiul meu!

Cu aceste cuvinte, Katsuie își spintecă abdomenul, în timp ce sabia unui adversar îi desprindea capul de trup.

Cele două dovezi, capul și sabia strâmbă, i-au fost aduse tatălui îndoliat, seniorul Shonyu.

Acesta se afla în cumpănă. Katsuie îi omorâse doi fii, dar fusese un om de onoare și luptase cinstit, și, deși nu el fusese la originea conflictului, luase totul asupra sa pentru a spăla rușinea suferită de clanul Shonyu. Dorința de răzbunare era mare, însă nu putea să nu întoarcă darul primit.

Genba fu adus la curte. Dar mintea daimyo-ului căuta în continuare o răzbunare. Copilul se afla la vârsta când începea deprinderea meșteșugului armelor. Răzbunarea lui Shonyu fu aceea că pentru instrucție primi sabia îndoită a tatălui său. Singurul care s-a opus a fost fiul cel mic, Kanro, dar părerea sa nu a fost luată în seamă.

Cu toate strădaniile sale, Genba, deși fusese și la un meșter fierar, nu putu face lama să revină la normal. Și pentru că trebuia să deprindă tehnicile sabiei începu să lupte cu acea sabie strâmbă. Și atât de bine se obișnui cu aceasta, și o astfel de tehnică deprinse încât toată lumea îl recunoștea de maestru. Nu era un altul în ținut mai priceput în mânuirea sabiei. Singura lui problemă era că nu luptase niciodată cu o altă sabie.

Când în vizită la clanul Shonyu a venit Hyoshi, conducătorul clanului vecin, aceștia au mizat pe îndemâ­narea lui Genba în mânuirea sabiei. Și de fiecare dată Shonyu a câștigat.

În cele din urmă Hyoshi a întrebat:

– Văd că-l apreciezi mult pe Genba. Ai fi în stare să îți încredințezi viața în mâinile lui. Chiar dacă ar mânui o sabie normală, sabia mea de exemplu.

Pe negândite, Shonyu răspunse afirmativ. Genba trebuia să spintece un braț de tulpine în spate și apoi să taie în lateral un pepene aflat pe capul tatălui său adoptiv, în timp ce se afla legat la ochi.

Tânărul apucă sabia lui Hyoshi cu două mâini, iar ochii îi fură acoperiți cu o bucată de mătase. Ceva se întâmpla. Acea energie pe care o simța transmițându-se din mânerul armei sale strâmbe contopindu-i, om și armă, nu îi mai cuprindea spiritul de această dată. Era totuși încrezător în îndemânarea sa.

Când primul snop de bambuși fu retezat, mulțimea oftă prelung, încrezătoare. Singurul care văzu diferența fu Kanro. Genba lovea cu două palme mai jos decât lovise în demonstrațiile anterioare. În timp ce încerca să oprească demonstrația, Genba terminase de tăiat tulpinile de bambus, și se întorsese fulgerător către stăpânul său, încrezător că va reuși să lovească unde trebuie.

Poziția piciorului era corectă, pășise o jumătate de pas dreapta, garda sabiei era în dreptul umărului, putea să lovească. Cât de scurt este drumul între viață și moarte. Nu mai lung de extensia unui braț înarmat cu o sabie. Fulgerul loviturii atinse gâtul nu pepenele ce se afla în echilibru, desprinzând capul de trup într-o explozie de sânge negru pompat din străfundurile unei conștiințe vinovate.

Sabia cu lama strâmbă se răzbuna pentru promisiunea încălcată.

Și bine și rău

Perioada în care se făceau recrutări pentru templul călugărilor luptători era cea mai agitată perioadă a anului. Miile de aspiranți aproape că ocupaseră toată suprafața care înconjura templul.

Probele la care erau supuși erau cele mai diverse.

În acel an o bună parte din viitorii studenți fuseseră selecționați, însă nici unul dintre candidați, nici chiar cei respinși nu plecaseră. Toată lumea aștepta desemnarea celui mai bun aspirant, a celui ce va coordona activitatea promoției sale.

Această probă era adresată în special unui nivel superior de gândire, cei mai mulți dintre candidați nereușind să o treacă.

Călugărul superior a apărut în fața mulțimii și s-a adresat aspiranților, arătându-le un băț scurt.

Shaolin

– Acest băț are un capăt bun și unul rău, are un suflet rău și un suflet bun. Separați binele de rău, despărțiți sufletul bun de cel rău și aduceți-mi-l!

Tinerilor le-au fost împărțite bețe asemănătoare.

Aveau o săptămână pentru a rezolva această problemă.

Cei mai mulți sperau că vor fi ajutați de membrii familiei, de înțelepții satelor lor, sau vor descoperi în cărți cum se poate realiza separarea sufletelor.

Li Ming s-a frământat două zile, nedormind pentru a cerceta, dorind să găsească răspunsul la problema pe care o avea.

În cele din urmă s-a dat bătut și a plecat sperând să găsescă răspunsul pe care îl căuta cu ajutorul străbunicului său.

Acesta trăia la o distanță de o zi și jumă­tate de templu, undeva în creierul munților.

Li Ming i-a dat binețe, și i-a spus pentru ce venise.

Bătrânul a zâmbit și i-a spus:

– Privește nuiaua aceasta. Este la fel cu bățul tău.

Zicând aceasta aruncă nuiaua în foc.

– Separă binele și răul din foc.

După aceste cuvinte, se întoarse și plecă.

Disperat, tânărul se abătu în drumul său pe la sălașul altui pustnic din munții înalți.

– Unchiule, ajută-mă să separ binele și răul din acest băț. De el depinde viitorul meu.

Bătrânul l-a privit adânc, apoi i-a spus:

– Vara, când este cald, te răcorești la umbra unui copac. Răcoarea copacului este dată de frunzișul său. Dacă însă pleci, și vei lua cu tine doar o frunză nu te vei mai bucura de aceeași răcoare.

Și acesta se întoarse și plecă.

Pe drum, când se întorcea, poposi în casa unor săteni. Fiind frig aceștia făcuseră focul și se încălzeauîn jurul său. Dar, într-o clipă de neatenție, o bucată de jar a ajuns lângă pereții subțiri de lemn și în câteva momente întreaga casă fu în flăcări, oamenii abia având timp să se salveze.

Cu toată nenorocirea, Li Ming avu o revelație. Binele nu poate fi separat de Rău. Acesta era adevărul suprem cuprins în Tao.

La întoarcere ajunse ultimul. Aspiranții care sosiseră înaintea sa aveau toți unul din capetele bățului tăiat în cele mai felurite moduri. Explicațiile erau care de care mai fanteziste.

Când i-a sosit rândul Li a prezentat bățul intact și a spus:

– Binele nu poate fi separat de rău. În cel mai bun lucru există și o umbră de rău, iar în cel mai rău există un fond bun. Focul arde case, dar biruie și frigul. Acesta este Tao

Li găsise calea!

Un fel de libertate

Liu trecuse dincolo de dantela mării Japoniei ajungând în arhipelag cu un singur gând. Acela de a fi liber. Liber de constrângerile imperiale ce îngrădeau libertatea de gândire, de mișcare, de a fi ce dorești.

În fața ochilor i se deschidea însă acum o altfel de lume decât cea pe care și-o imaginase.

ninjaa-n

Negustorul coreean care îl transportase ascuns printre baloturile de mătase frumos colorate îi descrisese Țara de Dincolo de Ape ca un paradis al tuturor libertăților, în care credințele sale vor putea naufragia în liniște. Fusese mirat când, apropiindu-se de țărm, negustorul îi poruncise să se ascundă, pentru că dacă va fi găsit vor fi uciși amândoi. La început a fost nedumerit, însă Jong i-a temperat neliniștile spunând că acest loc fiind minunat, nu se permite intrarea prea multora pentru a nu-l distruge.

Debarcarea a avut loc într-o noapte fără lună, închis într-un coș pentru pește, cu o teamă stranie în suflet.

Când a pășit în noua sa patrie a sărutat pământul și a făcut o plecăciune adâncă către viitorul său mai bun.

Dar nici nu a apucat să bage bine de seamă unde a ajuns că Jong dispăruse în imensitatea întunecată de dincolo de țărm, părăsindu-l.

Simțurile îi erau încordate la maximum, pășind în necunoscut. A fost cea mai lungă noapte din viața sa.

Zorile l-au găsit pe un câmp care mirosea îngrozitor a fecale umane.

Ajuns în orașul din imediata vecinătate a câmpului, Liu a descoperit o lume cu totul deosebită de aceea pe care și-o închipuise el.

Oamenii se grăbeau către destinații necunoscute când încă aburul dimineții nu se destrămase. Liu se simțea pierdut, avea libertatea dar nu știa ce să facă cu ea. A pierdut întreaga zi cercetând orașul, fără a fi băgat în seamă de nimeni. Avea din ce trăi câteva zile, însă ce urma să facă mai apoi…

Brusc, un fior rece i s-a prelins pe șira spinării. Își dorea să nu fi plecat. Dacă nu ar fi fost hoțul de Jong, cu poveștile lui…

Deja se înserase și se îndrepta spre o zonă a orașului ceva mai animată, cu lampioane colorate și porți străjuite de doi războinici fioroși, când, deodată ceva dur îl lovi în cap, doborân­du-l la pământ. Abia dacă mai simți mâinile butucănoase ce îl scotoceau luându-i puținul care îi mai rămăsese.

S-a trezit într-un târziu, fără să înțeleagă prea bine ce se întâmplase, într-o colibă de munte, păzit de un copilaș.

– Ho, s-a trezit omul de peste mări… strigă acesta.

În încăpere pătrunse un bărbat scund, dar bine legat.

– Cum te cheamă, îl întrebă cu un glas tărăgănat?

– Liu, răspunse încet tânărul.

– Liu, ai fost jefuit și ai fi murit dacă nu te-ar fi adus unul din fiii mei. Ce cauți pe această insulă?

– Libertatea, răspunse cu voce sugrumată Liu…

Un hohot de râs, aproape grotesc, cutremură încăperea.

– Libertatea… ha, ha, haaaa… libertatea… Ți-ai ales greșit destinația tinere… În Japonia nu ai decât libertatea să mori. Noi venim de pe continent, ca și tine. Am sperat să găsim acea libertate ce ni se refuza acasă. Aici însă nu am găsit decât libertatea de a ne ascunde în munți și a răzbuna pe alții pentru a supraviețui. Rămâ­nând împreună cu noi vei căpăta libertatea noastră. Dar oare aceasta este libertatea pe care ți-ai dorit-o?

Liu a înțeles. Acolo era capătul de pod al drumului pe care îl începuse. Și mai înțelese că nu putea să alegă, căci acela era destinul său. Căutase fericirea și nu găsise decât o altfel de libertate…